Mei Fun or Ho Fun

(Thin Rice Noodles or Flat Rice Noodles)

104. Vegetable Mei Fun or Ho Fun $8.25
105. Roast Pork Mei Fun or Ho Fun $9.25
106. Chicken Mei Fun or Ho Fun $9.25
107. Beef Mei Fun or Ho Fun $9.95
108. Shrimp Mei Fun or Ho Fun $9.95
Spicy109. Singapore Mei Fun $10.55
110. House Special Mei Fun or Ho Fun $10.55